Để download miễn phí Phần mềm Quản lý Bán hàng, bạn hãy bấm vào liên kết Download phần mềm dưới đây.

 Tải vPOS Miễn phíDownload Phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS

Yêu cầu Phần mềm và Cấu hình tối thiểu của máy tính:

  - Hệ điều hành Window 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 / 2012;

 - Cấu hình tối thiểu: CPU Dual Core, Ram 2 Gb, Đĩa cứng trống: 500 MB;

 - Khi sử dụng Phiên bản dùng thử, máy tính của bạn cần phải kết nối Internet.

 - Để giảm thiểu việc cài đặt cho việc dùng thử, dữ liệu dùng thử được đặt trên máy chủ của chúng tôi.

 - Để hỗ trợ và giúp Quý khách hàng sử dụng tốt phần mềm vPOS, Quý khách hàng có thể download Team Viewer.