Qua tìm hiểu các bài viết trên, bạn đã thấy rõ Phần mềm bán lẻ là giải pháp kinh doanh hợp lý, đã xác định được những khó khăn trong kinh doanh mà bạn cần khắc phục  và bây giờ bạn phải tìm hiểu và lựa chọn một nhà cung cấp Phần mềm bán lẻ có thể mang lại hiệu quả cáo nhất trong việc kinh doanh của bạn.

Ở bước này các bạn sẽ biết được lợi nhuận thu được trên đầu tư và thời gian hoàn vốn của Cửa hàng bạn.

Để tính toán lợi nhuận thu được từ việc đầu tư, bạn cần phải so sánh chi phí kinh doanh của hình  thức hiện tại với chi phí kinh doanh của Phần mềm bán lẻ.

Phần đầu tiên bạn đã làm. Sau khi tìm hiểu nội dung của 3 bước trên của Phần mềm bán lẻ, bạn sẽ có được 1 ý tưởng tốt về tình hình kinh doanh hiện tại của Cửa hàng. Bạn cũng có thể có được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về những chi phí và lợi nhuận  đạt được.

Tiếp theo phải liệt kê các chi phí có thể xảy ra khi chuyển đổi sử dụng Phần mềm bán lẻ.

Khi đã xác định được các vấn đề , bước tiếp theo là bạn phải tìm cách giải quyết để khắc phục các vấn đề đó. Liệt kê các vấn đề cần giải quyết để có được các giải pháp thích hợp nhất.

 

Bạn có thể tự đặt câu hỏi “Tại sao lại lựa chọn Phần mềm bán lẻ?”– Vì Cửa hàng bạn đang gặp vấn đề cần khắc phục.


Với trình độ phát triển của CNTT như hiện nay, có rất nhiều Cửa hàng áp dụng nó vào trong hoạt động kinh doanh của mình để tăng hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm được thời gian. Nhưng làm thế nào để biết được Cửa hàng mình thật sự cần gì? Tình hình tài chính có đủ lớn để đáp ứng nhu cầu? Và những lợi ích mà sự lựa chọn của bạn mang lại là gì?

Trang