Bài 5: Tính tỉ số ROI (Return On Investmant - Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư) đạt được
 
Công ty Tầm Nhìn - 23/08/2012 3:47:11 CH

Lợi nhuận được tăng lên đáng kể

Ở bước này các bạn sẽ biết được lợi nhuận thu được trên đầu tư và thời gian hoàn vốn của Cửa hàng bạn.


1. Để biết được điều này bạn cần biết được mức chi phí mà Cửa hàng bạn tiết kiệm được khi sử dụng Phần mềm bán lẻ.

- Hàng tồn kho giảm:

Tính năng kiểm soát hàng tồn kho trong Phần mềm bán lẻ có thể giúp bạn giảm chi phí hàng tồn kho bằng cách giảm số lượng các mặt hàng bán chậm. Ước tính các công thức của chúng tôi giảm được 15% so với thức tế, ở đây bạn có thể sử dụng chúng để thanh toán lãi vay ngân hàng:

Công thức 1:

Hàng tồn kho  x  15% x  lãi suất ngân hàng

Bạn cũng có thể dùng 1 phần hoặc tất cả các lợi nhuận từ việc giảm chi phí hàng tồn hoặc mua hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tiết kiệm từ tăng cường an ninh:

Tính năng bảo mật của Phần mềm bán lẻ có thể làm giảm đáng kể sự thất thoát do trộm cắp hoặc gian lận, qua điều tra thì làm giảm đến 2% trên tổng doanh thu.

Công thức 2:

Doanh thu hàng năm  x  2%

- Tiết kiệm từ tăng mức chính xác:

vPOS có thể làm giảm các chi phí do lỗi của nhân viên gây ra. Giảm đến 5% trên tổng doanh thu.

Công thức 3:

Doanh thu hàng năm  x  5%

- Tiết kiệm chi phí nhân viên:

Chi phí nhân viên như làm thêm giờ, chi phí đào tạo cách thức làm việc cho nhân viên, chi phí tập huấn cho nhân viên sau mỗi đợt tuyển nhân viên mới, tài liệu đào tạo…

Công thức 4:

Chi phí nhân viên hiện tại  x 5%

2. Thu nhập được tăng lên:

Phần mềm bán lẻ cũng sẽ tác động tích cực đến thu nhập của bạn.

- Lợi nhuận từ việc phân tích đúng các giải pháp kinh doanh:

Phần mềm bán lẻ giúp bạn tăng lợi nhuận trên doanh số bán hàng của bạn bằng cách cung cấp cho bạn số liệu chi phí tốt hơn và các công cụ để giúp bạn đưa ra quyết định về giá cả tốt nhất. Vì vậy doanh thu hàngnăm của bạn có thể tăng đến 4%:

Công thức 5:

Doanh thu bán hàng hằng năm  x  4%

- Tăng lợi nhuận từ việc quản lý hàng tồn kho tốt:

Chức năng quản lý hàng tồn kho trong Phần mềm bán lẻ sẽ cho phép bạn biết được số lượng hàng tồn kho 1 cách nhanh chóng. Bạn có thể tăng lợi nhuận bằng cách tập trung kinh doanh những mặt hàng bán chạy nhất.

Công thức 6:

Doanh thu bán hàng tồn kho  x 10%  x vòng tồn kho/năm

(Vòng tồn kho/năm: số lần tồn kho của 1 sản phẩm X nào đó trong năm)

Phần mềm bán lẻ giúp bạn quản lý các khoản phải thu khách hàng hiệu quả hơn. Nó có thể gửi báo cáo tự động và có thể tính các khoản phí nếu khách hàng thanh toán công nợ chậm hoặc trễ so với thời gian cho phép.Vì vậy doanh thu của Cửa hàng được tăng lên, và được tính theo công thức sau:

Công thức 7:

Doanh thu thuần  x  10%

3. Tỉ số ROI của bạn:

Khi đã xác định được các khoản chi phí có thể tiết kiệm và doanh thu bạn có thể ước tính lợi tức thu được từ việc đầu tư Phần mềm bán lẻ được xác định bởi công thức sau:

ROI  =  Chi phí +  Doanh thu thuần  -  chi phí Phần mềm bán lẻ

Trên đây chỉ là một ước tính. Những ảnh hưởng của Phần mềm bán lẻ trong Cửa hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào những yếu tố trên và rất nhiều yếu tố khác. Nhưng nếu bạn làm 1 hình thức giả định và chọn Phần mềm bán lẻ thì đó là 1 sự lụa chọn đúng đắn để bạn có thể thu được lợi nhuận cao nhất trên sự đầu tư của mình.Số lần xem: 1278 Cập nhật lúc: 23/08/2012 3:47:11 CH
  In Email

Các bài viết liên quan:

Bài 4: Phân tích lợi ích
Bài 3: Phân tích nhu cầu
Bài 2: Xác định vấn đề
Bài 1: Hiểu rõ về cửa hàng của mình