Tổ chức tốt hơn

Quản lý sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tất cả thông tin sản phẩm, giá bán, tồn kho, loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, nhà cung cấp ...được lưu trữ có hệ thống

Quản lý Quá trình hoạt động

Phần mềm lưu trữ mọi hoạt động, giúp người quản lý nắm rõ mọi sự kiện và dự đoán được hoạt động trong tương lai.

Công nghệ mới

Quản lý sản phẩm

WPF, .NET 4.5, Windows 10

Update công nghệ mới nhất của Microsoft, tương thích hoàn toàn với phần cứng, phần mềm thông dụng.

Dữ liệu phân tán

Giải pháp hoàn chỉnh cho mô hình chuỗi cửa hàng thông qua ứng dụng Mô hình dữ liệu phân tán, Điện toán đám mây.

Chuyên nghiệp hơn

Báo cáo 

Nội dung các báo cáo với đầy đủ thông tin, và kịp thời. Hình thức báo cáo thống nhất cho toàn bộ các nghiệp vụ.

Điều chỉnh theo nhu cầu

Chỉnh sửa giao diện, báo cáo, nội dung nhập liệu theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

An toàn - Bảo mật

Tự động sao lưu 

Giúp bạn yên tâm hơn với chức năng sao lưu tự động: Dữ liệu tự động sao lưu mỗi ngày hoặc theo thiết lập của bạn.

Phân quyền - Mã hóa cao

Cơ chế phân quyền chặt chẽ, an toàn. Mật khẩu được mã hóa cấp độ cao, dữ liệu được bảo mật 3 lớp.

Gia tăng hiệu quả

Tích hợp mã vạch và cảm ứng

Bán hàng nhanh hơn, chính xác hơn bằng mã vạch. Thao tác đơn giản và trực quan hơn với màn hình cảm ứng.

Nhiều người dùng cùng lúc

Nhiều người cùng làm việc trên một dữ liệu tập trung mà không bị hạn chế gì, cho dù thông quan Internet.

Và nhiều tính năng

Tổng hợp trực quan

Các báo cáo, tổng hợp dạng biểu đồ cho các số liệu quan trọng như sự biến động doanh số, lợi nhuận, tiền mặt ...

Import - Export Excel, CVS

Dữ liệu có thể Import / Export dễ dàng qua file Excel, CVS. Người dùng có thể định nghĩa cấu trúc file dữ liệu cần xuất (Export)