Quản lý Bán hàng - Các Báo cáo - Tổng hợp
 
Phần mềm Quản lý Bán hàng - 27/12/2012 10:03:00 SA

Báo cáo - Tổng hợp - Phần mềm Quản lý Bán lẻ

Báo cáo - Tổng hợp là một trong những chức năng quan trọng dành cho người quản lý.

Số liệu trên Phần mềm Bán lẻ sẽ được phân tích theo nhiều chiều khác nhau để tạo ra các báo cáo có ý nghĩa cho quá trình quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Có thể chia làm 3 loại báo cáo:

1. Báo cáo giao dịch;

2. Báo cáo tổng hợp;

3. Ngoài ra, Phần mềm Quản lý Bán hàng còn cho bạn định nghĩa các nội dung để xem và xuất sang file Excel.


1. Báo cáo Giao dịch (Transaction Report)

- Các báo cáo Giao dịch được thiết kế theo chuẩn của Mỹ, hiển thị đầy đủ thông tin của giao dịch gồm thông tin của các bên giao dịch và nội dung giao dịch.

- Có những mẫu báo cáo chuẩn sau:

+ Hóa đơn Bán lẻ

+ Chào giá

 • + Hóa đơn Bán sỉ
 • + Phiếu Thu tiền
 • + Phiếu Xuất kho
 • + Phiếu giao hàng
 • + Đơn đặt hàng
 • + Phiếu chi
 • + ....
 • 2. Báo cáo Tổng hợp:
 • Trên báo cáo tổng hợp, dữ liệu được:
 • - Tổng hợp theo các tiêu chí chọn lựa như thời gian, phân nhóm khách hàng, phân nhóm sản phẩm ...
 • - So sánh: So sánh giữa 2 thời điểm, so sánh giữa các nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm ...
 • - Tính toán: Có những báo cáo tính toán các số liệu có liên quan dựa vào lý thuyết quản lý doanh nghiệp như: Tính hệ số xoay vòng vốn, tính lợi nhuận, hệ số thất thoát kho ...
 • 3. Báo cáo được điều chỉnh (Customized):
 • Điểm đặc biệt của Phần mềm Bán lẻ vPOS là cho phép người dùng điều chỉnh cách lọc dữ liệu để cho ra một báo cáo phù hợp với nhu cầu.

Hãy thử download và sử dụng ngay hôm nay, miễn phí hoàn toàn.

Liên lạc với chúng tôi:

Việt Nam
394/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM, VN
Tel:  0947 476 000
Email: info@phanmembanle.com
 


Số lần xem: 3530 Cập nhật lúc: 27/12/2012 10:03:00 SA
  In Email

Các bài viết liên quan: