Ngoài các chức năng: bán hàng - mua hàng - kho, vPOS còn có thể cho phép tích hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng như: Máy in mã vạch, Máy đọc mã vạch, Máy in Bill...

Với việc tích hợp được với những thiết bị này sẽ giúp nhân viên bán hàng thực hiện thao tác nhanh hơn,quản lý chính xác các sản phẩm được bán ra tránh trường hợp nhầm lẫn, thất thoát. 

Ngoài các chức năng: bán hàng - mua hàng - kho, vPOS còn có thể cho phép tích hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng như: Máy in mã vạch, Máy đọc mã vạch, Máy in Bill...

Với việc tích hợp được với những thiết bị này sẽ giúp nhân viên bán hàng thực hiện thao tác nhanh hơn,quản lý chính xác các sản phẩm được bán ra tránh trường hợp nhầm lẫn, thất thoát. 

Phần mềm được chia làm 5 module chính như sau:

1. Quản lý Bán hàng: Bao gồm các chức năng Quản lý Thông tin khách hàng, Thông tin Bán hàng, Quản lý Doanh thu, Công nợ khách hàng và hỗ trợ bộ phận Bán hàng chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

2. Quản lý Mua hàng: Đặt hàng theo định mức tồn kho, Mua hàng, Nhập kho và Thanh toán chi phí mua hàng là chức năng chính của module. 

3. Quản lý Kho: Bên cạnh các chức năng tác nghiệp như: Xuất - Nhập - Tồn, Module này còn cung cấp cho người dùng các chức năng tiện ích để Quản lý và In mã vạch, Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp, và Quản lý mặt hàng nhiều đơn vị

4. Quản lý tài chính: thể hiện rõ tình hình tài chính thu chi của doanh nghiệp

5. Chức năng báo cáo: giúp doanh nghiệp tự tin đưa ra các quyết định

Phần mềm được chia làm 5 module chính như sau:

1. Quản lý Bán hàng: Bao gồm các chức năng Quản lý Thông tin khách hàng, Thông tin Bán hàng, Quản lý Doanh thu, Công nợ khách hàng và hỗ trợ bộ phận Bán hàng chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

2. Quản lý Mua hàng: Đặt hàng theo định mức tồn kho, Mua hàng, Nhập kho và Thanh toán chi phí mua hàng là chức năng chính của module. 

3. Quản lý Kho: Bên cạnh các chức năng tác nghiệp như: Xuất - Nhập - Tồn, Module này còn cung cấp cho người dùng các chức năng tiện ích để Quản lý và In mã vạch, Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp, và Quản lý mặt hàng nhiều đơn vị

4. Quản lý tài chính: thể hiện rõ tình hình tài chính thu chi của doanh nghiệp

5. Chức năng báo cáo: giúp doanh nghiệp tự tin đưa ra các quyết định

Trang