Module Quản lý Mặt hàng và Quản lý Kho – thuộc Phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS được thiết kế dành cho các Cửa hàng bán lẻ, các Đại lý bán sỉ mà tại đó hàng bán ra là các mặt hàng được nhập vào hoặc được lắp ráp từ các nguyên liệu đầu vào. Trước khi sử dụng, bạn hãy xem kỹ các đặc điểm của Phần mềm để biết rằng Phần mềm vPOS có phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn hay không.
Trang