Phần mềm Quản lý Bán hàng- Module Quản lý Mặt hàng và Quản lý Kho
 
Phần mềm Bán lẻ - 27/12/2012 7:22:47 SA

Quản lý Kho - Quản lý Thẻ kho - Quản lý Vị trí hàng hóa - Quản lý Giá vốn bình quân
Module Quản lý Mặt hàng và Quản lý Kho – thuộc Phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS được thiết kế dành cho các Cửa hàng bán lẻ, các Đại lý bán sỉ mà tại đó hàng bán ra là các mặt hàng được nhập vào hoặc được lắp ráp từ các nguyên liệu đầu vào. Trước khi sử dụng, bạn hãy xem kỹ các đặc điểm của Phần mềm để biết rằng Phần mềm vPOS có phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn hay không.

1. Nếu nhu cầu Quản lý Kho của bạn gồm những yêu cầu liệt kê dưới đây, bạn có thể sử dụng Module Quản lý Mặt hàng và Quản lý Kho – vPOS:

 - Hàng nhập vào là các thành phẩm để bán. Bạn không phải là đơn vị gia công, sản xuất …  
 - Giá trị hàng bán ra căn cứ vào giá trị hàng nhập vào kho. Bạn không mất thêm nhân công, chi phí … để làm gia tăng giá trị cho mặt hàng.

 - Trong kho gồm có những mặt hàng chỉ quản lý theo số lượng tồn kho, không quản lý serial, và có những mặt hàng quản lý theo serial để biết hạn dùng của từng sản phẩm đồng thời quản lý từng sản phẩm theo từng đơn nhập kho. (áp dụng cho các nhà thuốc, cửa hàng thực phẩm …)

 - Bạn cần quản lý những loại hàng bao gồm : 
o Có lưu tồn kho và  Không lưu kho ( ví dụ: Dịch vụ sửa đồ trong cửa hàng thời trang, dịch vụ khám bệnh trong phòng khám ...)
o Bạn cần quản lý nhiều kho hàng, có thể chuyển hàng qua lại giữa các kho.

2. Một số chức năng sau có thể KHÔNG được đáp ứng trong phần mềm vPOS Phiên bản Standard. (Bạn cần liên lạc để tìm hiểu thêm về Phiên bản Enterprise hoặc chi phí gia công điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu)

 - Hoạt động kinh doanh của bạn bao gồm sản xuất và kinh doanh. Kho lưu trữ các thành phẩm, nguyên liệu và sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất. Kho hàng bao gồm những sản phẩm để bán và sản phẩm cho thuê.

 - Bạn cần quản lý kho theo các phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO), Nhập trước xuất sau (LIFO). 
 - Bạn cần chức năng lập kế hoạch quản lý hàng đã đặt theo dự án, không cho bán những mặt hàng đã đặt. 

3. Ghi chú:

 - Mặt hàng thuộc kiểu không lưu kho (Non-inventory) là những dịch vụ hoặc những ghi chú dành cho đơn hàng (khi đó bạn thiết lập giá bán = 0). Phần mềm vPOS không xử lý tồn kho đối với những loại mặt hàng không lưu kho.


 - Nếu bạn vẫn chưa rõ liệu Module Quản lý Mặt hàng và Quản lý Kho có đáp ứng được nhu cầu của bạn không, chúng tôi khuyến cáo bạn nên liên lạc trực tiếp hoặc email cho chúng tôi để được tư vấn.


Số lần xem: 4713 Cập nhật lúc: 27/12/2012 7:22:47 SA
  In Email

Các bài viết liên quan: