Đặt mua hàng là một trong những công việc khó khăn của Người quản lý:

- Phải mua những mặt hàng nào, số lượng mua bao nhiêu?

- Phải đặt mua từ nhà cung cấp nào? Giá mua vào là bao nhiêu?

- Giá mua có ảnh hưởng như thế nào với giá bán? Giá vốn được tính như thế nào khi Giá mua tăng, giảm ... 

và rất nhiều vấn đề khác mà Người mua hàng phải cân nhắc, suy nghĩ mỗi ngày.

Trang