Phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS - Module Tài chính
 
Phần mềm Quản lý Bán hàng - 27/12/2012 9:23:37 SA

Module Tài chính - Phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS

Khi áp dụng module Tài chính của phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS, Quý khách hàng sẽ nắm rõ được tình hình thu - chi từ các hoạt động kinh doanh của Cửa hàng. 

Thậm chí Quý khách hàng còn có thể quản lý các hoạt động thu / chi khác để quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả hơn.

Việc theo dõi Sổ quỹ tiền mặt càng trở nên đơn giản hơn khi phần mềm đã thống kê sẵn dữ liệu, Quý khách hàng không cần phải kiểm kê lại sổ sáchÝ nghĩa:

­   Thể hiện đầy đủ các thông tin về việc Thu / Chi và quỹ tiền mặt hiện có

Chức năng:

­   Quản lý tổng hợp chi: chi mua hàng, chi trả công nợ,chi phí khác

­   Quản lý tổng hợp thu: thu từ bán hàng, thu công nợ, thu khác

­   Sổ quỹ tiền mặt

Lưu đồ dưới đây mô tả sự liên quan giữa module Tài chính và các module khác:


Màn hình tham khảo:


Màn hình thể hiện danh sách phiếu Thu


Màn hình thể hiện danh sách phiếu ChiSố lần xem: 4116 Cập nhật lúc: 27/12/2012 9:23:37 SA
  In Email

Các bài viết liên quan: