- Phần mềm Quản lý bán lẻ vPOS có phiên bản dành cho việc Quản lý và điều hành Nhà sách - Cửa hàng Văn phòng phẩm.

- Ngoài các chức năng chính về Quản lý Kho, Quản lý Tài chính, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Phần mềm Quản lý bán lẻ vPOS phiên bản dành cho Nhà sách - Cửa hàng Văn phòng phẩm còn có các đặc điểm sau:

  • Nhà sách - Cửa hàng Văn phòng phẩm là nơi có số lượng hàng hoá nhiều có thể lên đến hàng chục ngàn mặt hàng. Do đó, việc quản lý mặt hàng theo nhóm hàng sẽ giúp quản lý dễ dàng kiểm soát được số lượng mặt hàng

  • Đối với những nhóm hàng không có sẵn mã vạch, vPOS sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý và in mã vạch mà bạn không cần phải tốn thêm bất kỳ chi phí nào (mua phần mềm hỗ trợ in mã vạch,.. ). vPOS được thiết kế linh hoạt giúp bạn có thể in mã vạch của các mặt hàng mới được nhập về trong phiếu nhập kho

  • Với vPOS bạn có thể nhanh chóng lập Phiếu chào giá gửi đến các khách hàng và dễ dàng chuyển Phiếu chào giá thành Hoá đơn bán hàng mà không phải tốn thêm thao tác nhập lại thông tin các mặt hàng

  • vPOS quản lý giá bán rất linh hoạt, vPOS tự động lưu giá bán lần cuối đã bán cho khách hàng. Do đó, mỗi khách hàng sẽ có một chính sách giá riêng biệt 

  • vPOS còn giúp bạn quản lý tốt công việc Giao hàng cho khách như: Thời gian giao, Địa điểm giao hàng, Người liên hệ, Điện thoại,... 

  • Ngoài ra, vPOS có chức năng tổng hợp công nợ cuối tháng theo từng khách hàng giúp bạn gửi giấy báo công nợ đến khách hàng mà không mất nhiều thời gian cho việc kiểm tra lại sổ sách.