Phiên bản

Miễn phí

Tối đa 50 dòng dữ liệu mỗi khi xem

Số lượng báo cáo hạn chế

Hạn chế các chức năng liên quan đến quản lý tài chính

Hỗ trợ qua diễn đàn

Miễn phí
Tải về

Phiên bản

Standard

Không giới số lượng dòng dữ liệu

Không hạn chế chức năng của phần mềm

Điều chỉnh giao diện, báo cáo theo yêu cầu

Hỗ trợ qua diễn đàn, Email, chat trực tuyến, Điện thoại hoặc trực tiếp

2.900.000 đồng/giấy phép
Đăng ký

Phiên bản

Enterprise

Không giới số lượng dòng dữ liệu

Không hạn chế chức năng và Báo cáo của phần mềm

Điều chỉnh giao diện, báo cáo theo yêu cầu

Điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với hoạt động thực tế

Hỗ trợ qua diễn đàn, Email, chat trực tuyến, Điện thoại hoặc trực tiếp;

Tư vấn quy trình quản lý dựa vào từng mô hình cụ thể

6.900.000 đồng/giấy phép
Đăng ký
  • Mỗi Giấy phép chỉ dành cho 1 máy tính.
  • Giá bán là chi phí một lần, không có lệ phí hàng tháng / năm, và không có phí ẩn.
  • Giá bán đã bao gồm thuế VAT.
  • Nâng cấp dễ dàng bất cứ lúc nào. Dữ liệu luôn được đảm bảo chuyển sang phiên bản mới mà không cần nhập lại khi nâng cấp.
  • (*) Tùy theo yêu cầu, việc điều chỉnh phần mềm có thể tính thêm chi phí. Chi phí sẽ được thông báo trước khi thực hiện nếu có.
  • Tối đa 5 máy tính cùng kết nối vào một dữ liệu đối với phiên bản Standard; đối với Phiên bản Enterprise thì không giới hạn.